Wczytywanie…

Szkolenie w Jednostce Strzeleckiej 2014

Szkolenie w Jednostce Strzeleckiej 2014 we Wrocławiu jest wynikiem kilkuletniego doświadczenia zebranego przez członków Jednostek z różnych części Polski podczas służby w Siłach Zbrojnych RP oraz pracy z kolejnymi naborami do "Strzelca".

Proces szkolenia można podzielić na dwa poszczególne etapy:

 • szkolenie podstawowe, tzw. unitarka,
 • szkolenie specjalistyczne.

 

Szkolenie unitarne

Celem pierwszego etapu szkolenia jest zapoznanie kandydatów na strzelców (rekrutów) z wiedzą i umiejętnościami z zakresu:

 • funkcjonowania w zhierarchizowanej strukturze dowodzenia,
 • Statutu Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego,
 • regulaminów Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego,
 • regulaminów Jednostki,
 • podstawowej znajomości budowy broni strzeleckiej oraz jej poprawnej obsługi,
 • topografii i orientacji w terenie,
 • historii i tradycji ruchu strzeleckiego,
 • historii i tradycji Wojska Polskiego,
 • poprawnej obsługi radiostacji,
 • pracy zespołowej,
 • radzenia sobie ze stresem i pokonywania słabości.

Etap zwieńczony jest uroczystym Przyrzeczeniem Strzeleckim w dniu 11 listopada, na mocy którego strzelcy kończący egzamin wynikiem pozytywnym stają się pełnoprawnymi członkami Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego.

 

Szkolenie specjalistyczne

II etap szkolenia, specjalistyczny, polega na szlifowaniu umiejętności, która została przez strzelca wybrana, bądź został do niej oddelegowany. Czas trwania etapu jest różny w zależności od specjalizacji. To, co łączy poszczególne etapy, to proces doskonalenia wcześniej nabytych umiejętności i próba ich wykorzystania w praktyce.

Na chwilę obecną dostępne są poniższe specjalizacje:

 • Kurs Piechoty,
 • Kurs Rozpoznania,
 • Kurs Ratownika Pola Walki,
 • Kurs Łączności,
 • Kurs Walki Terenie Zurbanizowanym (po wcześniejszym ukończeniu Kursu Piechoty).

Ponadto jesteśmy otwarci na propozycje samodoskonalenia z szerokiego wachlarza umiejętności związanych z szeroko pojętą kreatywnością.