Wczytywanie…

Szkolenie Strzeleckie

Odrodzona Rzeczypospolita Polska szuka dróg własnych, by wychować nowe pokolenie dzielnych obywateli, którzy by Jej wielkość i chwałę szerzyć i utrwalić zdołali. Chcąc drogi te odnaleźć, musi sięgnąć do tradycji wielkich przodków i oprzeć się na powołanych przez nich do życia instytucjach wychowawczych, które ongiś, po politycznym naszej Ojczyzny upadku, zdrowego ducha polskiego zachować umiały.

– Marsz. Józef Piłsudski, "Pisma zbiorowe Józef Piłsudski", Warszawa 1937, t. 5. s. 159-160.

Czym jest szkolenie strzeleckie?

Szkolenie na potrzeby potencjalnej walki zbrojnej, kształtowanie postawy patriotycznej oraz kultywowanie tradycji ruchu strzeleckiego stanowi rdzeń działalności każdej Jednostki Strzeleckiej. Fundamentem, o jaki jest oparta ich działalność, jest Prawo StrzeleckiePrzyrzeczenie Strzeleckie mające swe początki w  latach dwudziestych minionego wieku.

Dzięki temu działowi zapoznasz się z najważniejszymi aspektami szkolenia strzeleckiego w Jednostce Strzeleckiej 2014: