Wczytywanie…

Jednostka Strzelecka 2014 we Wrocławiu

Oddział Terenowy Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego
Dowiedz się o nas więcej

TRADYCJA

Jesteśmy kontynuatorem tradycji pierwszych organizacji strzeleckich, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości, oraz międzywojennego Związku Strzeleckiego "STRZELEC".

APOLITYCZNOŚĆ

Jako organizacja proobronna nie jesteśmy powiązani z żadną partią polityczną. Nasza działalność skupia się na pracy ponad podziałami na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej.

WYCHOWANIE

Jednym z naszych celów jest kreowanie odpowiedzialnej postawy obywatelskiej, promowanie etosu obywatela-żołnierza oraz idei propaństwowej.

PASJA

Członkowie organizacji to pasjonaci, którzy wkładają swój czas oraz zaangażowanie w pracę strzelecką.

Logo MON

PATRONAT

Na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Strzeleckim "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego z dnia 27 lipca 2015 r. Jednostka Strzelecka 2014 we Wrocławiu jako oddział terenowy Organizacji wpółpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej RP.