Wczytywanie…

Przyrzeczenie Strzeleckie

Czym jest Przyrzeczenie Strzeleckie?

Dla osoby z zewnątrz są to tylko słowa, które co roku nowi kandydaci wypowiadają na placu w ramach formalności, by uzyskać swój pierwszy stopień strzelecki. Dla nas strzelców są to słowa zobowiązania do naszej służby na rzecz państwa, nasz drogowskaz moralnego i honorowego postępowania.

 

Słowa Przyrzeczenia

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, przyrzekam: Przez całe życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam:

Powinności moje jako strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, swoje obowiązki sumiennie wypełniać. Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam, uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.

Statut Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłudskiego

 

Pochodzenia słów Przyrzeczenia

Słowa Przyrzeczenia Strzeleckiego wywodzą się z okresu, w którym członkowie międzywojennego Związku Strzeleckiego "Strzelec" poszukiwali swej nowej zbiorowej tożsamości w nowo odrodzonym Państwie. Kryzys wynikał ze zrealizowania pierwszoplanowego celu jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę i  wówczas pojawiło się pytanie jaki jest dalszy sens istnienia Organizacji. Na kolejnych Walnych Zjazdach Delegatów zostały opracowywane materiały organizacyjne m.in. właśnie Prawo i Przyrzeczenie Strzeleckie.